Regulamin korzystania z Internetu
Regulamin korzystania z Internetu PDF Email

Regulamin korzystania z Internetu
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Siemianowicach Śląskich

§1


Zasady ogólne
1. Korzystanie z komputera i Internetu służy wyłącznie do celów informacyjnych.
2. Udostępnianie Internetu jest usługą bezpłatną.
3. Prawo do korzystania z Internetu mają wszyscy czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej.
4. Użytkownik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin.
5. Podczas korzystania ze stanowiska komputerowego obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, palenia tytoniu oraz spożywania posiłków.
6. Użytkownikowi nie wolno:
• korzystać z komputera bez zgody i obecności pracownika,
• instalować własnego oprogramowania,
• zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera,
• używać pamięci zewnętrznych w tym m.in. pamięci USB oraz płyt CD/DVD nieznanego pochodzenia ze względu na możliwość wprowadzenia do komputera wirusów komputerowych.


§2


Korzystanie z dostępu do Internetu
1. Korzystanie z Internetu jest usługą bezpłatną.
2. Czas pracy na stanowisku internetowym ograniczony jest do 1 godziny. W przypadku braku oczekujących użytkowników można go przedłużyć.
3. Wyniki poszukiwań można przegrywać wyłącznie na płyty lub inne nośniki wymienne za zgodą pracownika.


Regulamin obowiązuje od dnia 21.10.2015 r.

 


Copyright © 2018 MBP Siemianowice - BIP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla 1.5 themes
Joomla 1.5 themes made by Lonex.