Aktualności PDF Email

Strona głowna MBP w Siemianowicach http://www.mbpsiemianowice.pl/

Strona BIP: http://bip.mbpsiemianowice.pl/

Obowiązek informacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy al. Sportowców 3

Drogi Czytelniku i Współpracowniku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich!
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich zwana dalej MBP.
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m.in. wypożyczanie książek oraz wykonywanie innych działań prowadzonych przez MBP.
W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a) w celu wykonania rejestracji w systemie bibliotecznym
b) w celach analitycznych lub statystycznych.
Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes MBP – artykuł 6 RODO.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i korzystania z zasobów Biblioteki. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie
e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”.
Komu udostępniamy Twoje dane?
W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz MBP, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni.
Jakie masz prawa?
W związku z przetwarzaniem przez MBP Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:
• możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. MBP może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;
• możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby MBP je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby MBP przetwarzała Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
• możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.
• w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez MBP odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”);

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Czytelników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
Jak możesz się z nami skontaktować?
MBP wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz napisać na adres: Al. Sportowców 3, 41-100 Siemianowice Śląskie lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Polityka plików Cookie
Czym jest plik „cookie”?
Cookies (ciasteczka) to małe pliki zapisywane na urządzeniu użytkownika przez strony internetowe, które są przez niego odwiedzane. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji stron internetowych.
Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zawarte w plikach cookies zawierają dane o aktywności użytkownika w Internetowym serwisie, z którego zostały wysłane. Są zapisywane na nośniku pamięci urządzenia końcowego np. komputera, tabletu, telefonu komórkowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania strony do preferencji użytkownika. Zablokowanie przez użytkownika zapisywania plików cookies w przeglądarce urządzenia z którego korzysta lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli urządzenie mobilne użytkownika posiada system iOS, w celu korzystania z pełnej wersji Internetowych serwisów informacyjnych niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies.
Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy
Z uwagi na czas życia cookies stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
• sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
• stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies stosujemy ich następujące rodzaje:
• niezbędne do działania usługi i aplikacji
• pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa
• wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
• funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
• reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
• statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich z siedzibą: Al. Sportowców 3, 41-100 Siemianowice Śląskie.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich przy Al. Sportowców 3, 41-100 Siemianowice Śląskie.
4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemianowicach Śląskich rozumie się: budynek administratora (wejście/wyjście, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia wewnątrz , obszar wokół budynku (chodniki, parkingi).
5. Wszystkie dane rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane.
6. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
7. Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób przebywających na terenie obiektu, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
a) na wniosek osób trzecich,
b) na wniosek organów prowadzących postępowania,
c) na wniosek podmiotów upoważnionych przepisami prawa.
8. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora.
9. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
10. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Administratora i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
11. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r PE i Rady (zwanego RODO).
12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie wykonywał procesu profilowania.
13. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 


Copyright © 2024 MBP Siemianowice - BIP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla 1.5 themes
Joomla 1.5 themes made by Lonex.