Przedmiot działania PDF Email

Głównym zadaniem Biblioteki jest:

  • gromadzenie zbiorów,
  • ich opracowanie zgodne z obowiązującymi normami (klasyfikowanie zawartości, katalogowanie i opis bibliograficzny, komputerowa baza danych, sygnatury),
  • przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów czytelnikom,
  • popularyzacja książki i czytelnictwa,
  • upowszechnianie wiedzy i kultury.


Realizując powyższe zadania Biblioteka stawia sobie trzy główne cele:

  • dążenie, aby jak najlepiej służyła mieszkańcom w pogłębianiu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji oraz rozwijała się jako ważny ośrodek życia kulturalnego,
  • zbudowanie komputerowego katalogu zbiorów udostępnionego w Internecie oraz wprowadzenie komputerowego systemu wypożyczeń w całej sieci bibliotecznej,
  • poprawę warunków lokalowych filii,
  • dążenie do uzyskania światowych standardów nowoczesnej biblioteki multimedialnej o szerokich funkcjach informacji naukowej.
 


Copyright © 2024 MBP Siemianowice - BIP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla 1.5 themes
Joomla 1.5 themes made by Lonex.