Majątek PDF Email

MBP nie posiada budynków i lokali własnych.
Środki trwałe o wartości: 651 075,80

Księgozbiór (stan na 31.12.2018): 205 622 vol. o wartości księgowej 2 427 822,17

208 490 książki+audiobooki+dżs

Zgodnie z regulacjami ustawowymi wszelkie usługi związane z udostępnianiem zbiorów bibliotecznych są bezpłatne - nie przynoszą dochodu. Przychód własny przynoszą usługi kserograficzne, wynajem powierzchni użytkowej, darowizny, kary za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych.

Plan przychodów i wydatków w 2018 roku:

Przychody 2 289 826,08

z czego:

- dotacja budżetowa 2 138 000,00 + 16 014,60 (dotacja celowa na zkup i montaż klimatyzatorów do sali widowiskowej)

- przychody własne 80 311,48
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 45 500,00

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 35,46 etatów.

 


Copyright © 2019 MBP Siemianowice - BIP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla 1.5 themes
Joomla 1.5 themes made by Lonex.