Majątek PDF Email

MBP nie posiada budynków i lokali własnych.
Księgozbiór (stan na 31.12.2023) o wartości księgowej 2 458 048,40 zł

152 958 woluminów + 2482 kaset + audiobooków + 122 dokumentów elektronicznych + 415 dżs

Zgodnie z regulacjami ustawowymi wszelkie usługi związane z udostępnianiem zbiorów bibliotecznych są bezpłatne - nie przynoszą dochodu. Przychód własny przynoszą usługi kserograficzne, wynajem powierzchni użytkowej, darowizny, kary za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych.

Plan finansowy na 2023 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich

Przychody 4 425 942,96 zł

z czego:

- dotacja budżetowa 2 942 800,00 zł
- dary książkowe i inne 15 218,99 zł
- przychody własne 101 424,44 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 35 000,00 zł

- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Z Korfantym na Ty" 12 000,00 zł
- dotacja celowa - inwestycyjna z Gminy Siemianowice 1 319 499,53 zł


Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 30,33 etatów.

Plan finansowy na 2024 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich

Dotacja podmiotowa 3 300 000,00 zł

Przychody własne 65 000,00 zł

Dotacja celowa - inwestycyjna z Gminy Siemianowice 2 752 275,00 zł

Dotacja celowa dotyczy zadania: "Przebudowa i termomodernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich"

 


Copyright © 2024 MBP Siemianowice - BIP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla 1.5 themes
Joomla 1.5 themes made by Lonex.