Majątek PDF Email

MBP nie posiada budynków i lokali własnych.
Środki trwałe o wartości: 619 020,52

Księgozbiór (stan na 31.12.2017): 215 301 vol. o wartości księgowej:  2 360 169,26

Zgodnie z regulacjami ustawowymi wszelkie usługi związane z udostępnianiem zbiorów bibliotecznych są bezpłatne - nie przynoszą dochodu. Dochód własny przynoszą usługi kserograficzne, wynajem powierzchni użytkowej, darowizny, kary za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych.

Plan przychodów i wydatków w 2017 roku:

Przychody 2 083 403,00

z czego:

dotacja budżetowa 1 975 000,00 + 4348,00 (celowa dotacja drukarka 3D)

przychody własne 58 560,00
dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 45 495,00

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 36,46 etatów.

 


Copyright © 2019 MBP Siemianowice - BIP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla 1.5 themes
Joomla 1.5 themes made by Lonex.