Majątek PDF Email

MBP nie posiada budynków i lokali własnych.
Środki trwałe o wartości: 610 216,91

Księgozbiór (stan na 31.12.2016): 217 358 vol. o wartości księgowej:  2 281 053,80

Zgodnie z regulacjami ustawowymi wszelkie usługi związane z udostępnianiem zbiorów bibliotecznych są bezpłatne - nie przynoszą dochodu. Dochód własny przynoszą usługi kserograficzne, wynajem powierzchni użytkowej, darowizny, kary za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych.

Plan przychodów i wydatków w 2016 roku:

Przychody 2 045 594,00

z czego:

dotacja budżetowa 1 950 000,00

przychody własne 52 894,00
dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 42 700,00

Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 35,33 etatów.

 


Copyright © 2017 MBP Siemianowice - BIP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla 1.5 themes
Joomla 1.5 themes made by Lonex.